• Poezie

  dada #x

  Celulo, prezenţa ta rectilinie promovează plăsmuiri obosite
  cu narcise înlănţuite frecându-se descreierat de concepte şi de catedrale
  Al nostru e rugul făinos al creşterii nostalgice spre primitiv
  al nostru strănutul cochet al bronhiilor piezişe

  Ocolit, împlinirea se frământă în slăbiciune
  ţinând o pancartă – “lenea împodobeşte sfios pardoseala nemărginirii”
  Ce lucioasă ţi-e sfârşeala, mănunchi de năzuinţă
  Ce melancolie lucidă îţi incită grimasa
  Mi-ai făgăduit evaporare şi descreşterea cuantică a ruinării
  şi e de necrezut ce omenos te încoronează dezmorţirea

  Pili-m-aş în răspântia dintre devotament şi viaţă lungă
  Culca-m-aş în degetarul garoafei tale de săpun
  Peţi-te-aş onorific cu lirismul unei împărătese gâdilite

  Art by Hannah Höch